Nawigacja

Biblioteka, Świetlica

Biblioteka

Biblioteka Szkolna - Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz Biblioteka Gminna w Warnicach zapraszają  czytelników do zapoznania się z nowościami wydawniczymi.

 

 

 

Biblioteka czynna w godzinach:

poniedziałek   7.30 – 14.00

wtorek        7.30 – 15.00

środa        7.30 – 18.00

czwartek   7.30 – 18.00

                        piątek       7.30 – 18.00

                        sobota      9.00 – 13.00


Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej
w Warnicach oraz w filii w Starym Przylepie.

1. Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu jeśli takie będą dołączone.

4. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników. Zagubienie płyty dołączonej do podręcznika skutkuje obowiązkiem odkupienia całego pakietu (płyta plus podręcznik).

5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

7. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręcznika dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych) wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

8. Podręczniki będą wypożyczane w pierwszym tygodniu nauki szkolnej w danym roku. W klasie I, a następnie w klasach II i III podręczniki pobiera z biblioteki nauczyciel-wychowawca. Rodzice potwierdzają fakt wypożyczenia podręcznika podpisem. Listę z podpisami wychowawca przekazuje do biblioteki. Zwrotu podręczników dokonuje również wychowawca.

9. W klasach IV-VI podręczniki wypożyczane będą rodzicom, którzy podpisem potwierdzą wypożyczenie podręczników.

10. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

11. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

12. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie).


Pisarze i poeci – Kawalerowie Orderu Uśmiechu

 

Alina i Czesław Centkiewiczowie

Henryk Chmielewski

Irena Conti Di Mauro

Janusz Domagalik

Marian Falski

Arkady Fiedler

Dorota Gellner

Andrzej Grabowski

Tove Jansson

Irena Jurgielewiczowa

Ludwik Jerzy Kern

Lech Konopiński

Maria Kownacka

Joanna Kulmowa

Cezary Leżeński

Małgorzata Musierowicz

Edmund Niziurski

Hanna Ożogowska

Stanisław Pagaczewski

Joanna Papuzińska

Joanna Porazińska

Janusz Przymanowski

Joanne K. Rowling

Ewa Szelburg-Zarembina

Alfred Szklarski

Marta Tomaszewska

ks.Jan Twardowski

Barbara Wachowicz

Wojciech Żukrowski


  

„Czytanie mądra rzecz”- to jedno z haseł propagowane w ramach projektu „Cała Polska czyta dzieciom”. Od wielu lat biblioteka szkolna w różnej formie zachęca dzieci i młodzież do czytania. Odbywa się to przy współpracy wszystkich nauczycieli. Wychowawcy raz w miesiącu poświęcają godzinę wychowawczą na rozmowy o książkach, na lekcjach wykorzystywane są książki popularnonaukowe, uczniowie razem z nauczycielami odwiedzają bibliotekę. W klasach młodszych  nauczyciele czytają dzieciom na głos wybrane utwory literackie. W maju, miesiącu bibliotek i książek, bardzo często odbywa się głośne czytanie w bibliotece. Uczniowie oglądają książki, sami wybierają tekst do głośnego czytania. Czasami czytają uczniowie,  bibliotekarz, czytała dzieciom p. dyr. E. Rebeko. Bardzo pomocne są nowe książki otrzymane w ramach projektu „Książki naszych marzeń”. Ciągle aktualne jest hasło „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. CODZIENNIE”.

 


To warto przeczytać!

                   Aby zachęcić uczniów do czytania, w bibliotece szkolnej promowana jest akcja „To warto przeczytać!”. Na umieszczonej w widocznym miejscu planszy uczniowie i dorośli czytelnicy mogą wpisywać tytuły książek, które im się podobały, wraz z krótkim komentarzem. W tym roku szkolnym w promowanie czytelnictwa, wyjątkowo aktywnie włączyli się wszyscy nauczyciele. Raz w miesiącu wychowawcy przeprowadzają lekcje właśnie pod hasłem „To warto przeczytać!”. Często klasy przychodzą na te zajęcia do biblioteki. Uczniowie oglądają książki różnych autorów, również popularnonaukowe
z różnych dziedzin wiedzy. Wielu uczniów decyduje się wypożyczyć książkę do domu.
Na pewno nie wszyscy, ale część uczniów być może polubi czytanie.

Zdjęcia wykonane podczas zajęć w bibliotece można zobaczyć w "galerii zdjęć".

Sabina Pieczonka


                  

Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

       W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece często odbywa się głośne czytanie bajek, legend, fragmentów większych utworów literackich. Ostatnio w bibliotece przebywali uczniowie klasy Ib, którzy wysłuchali legendy „Księżniczka bez serca”. Legenda tematycznie związana jest z Wierzbnem i jeziorem Miedwie. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały tekstu, a następnie wykonały interesujące prace plastyczne.

                                                                                                            S. Pieczonka
 

    


Najmłodsi uczniowie w bibliotece

                  Dnia 29 kwietnia uczniowie klas „zerowych” odwiedzili bibliotekę. W ramach planowych zajęć dydaktycznych dzieci wraz z nauczycielami poznają dokładniej gminę  Warnice. Wizyta w bibliotece to jeden z elementów tych zajęć. Dzieci wysłuchały legendy „Jak sieje dostały się do jeziora Miedwie”. Legendy, podania  wchodzą w skład tradycji narodowej. Wszyscy znają legendy o smoku wawelskim, o Warsie i Sawie.
Warto pielęgnować również tradycje lokalne.

S. Pieczonka

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
    74-201 Warnice, Warnice 30
  • 91 561 28 60

Galeriazdjęć