Nawigacja

Realizowane projekty edukacyjne

WSPARCIE ZESPOŁU SZKÓŁ W WARNICACH W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI I DOPOSAŻENIOWYMI NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO „PYRZYCE +”

 

Wójt Gminy Warnice informuje, że od 01.09.2017 roku przystępuje do realizacji projektu pod nazwą Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami  edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+".

 

             Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

             Celem szczegółowym działań realizowanych w ramach projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

              Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku i jest skierowany w szczególności do uczniów Zespołu Szkół w Warnicach i Filii w Starym Przylepie, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli ZS w Warnicach.

              Całkowita wartość projektu wynosi 667 836,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych:  kwota 565 368,11 zł, wkład własny: 102 468,37 zł.

              W ramach projektu  przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze oraz pozalekcyjne, zostaną wyremontowane sale lekcyjne oraz zakupione wyposażenie do pracowni przedmiotowych i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziano również zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów klas gimnazjalnych.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
    74-201 Warnice, Warnice 30
  • 91 561 28 60

Galeriazdjęć